http://igsilesia.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/825839slovnikpl_cz.jpg http://igsilesia.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/714482IZBA_GOSPODARCZA_LOGO_KOLOR.png

pożyczki
pożyczki2

Newsletter

Zapisani ze strony www 

Współpraca:
LogoFRS2016

logoOCRGnowe


herb powiatu opolskiego

Bony stażowe dla osób bezrobotnych do 30 roku życia
Kto może otrzymać bon stażowy

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy. Termin bonu stażowego określa starosta.

Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania osobie bezrobotnej do 30 roku życia, której ustalono II profil pomocy.

W ramach bonu stażowego starosta finansuje

  • koszt przejazdu do i z miejsca odbywania stażu- w formie ryczałtu, do wysokości
600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze stypendium,

  • koszt niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych- w formie wpłaty na konto wykonawcy badania
  • stypendium stażowe w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1
Premia dla pracodawcy

Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1500 zł. Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Kwota premii, o której mowa w art. 66l ust. 4, oraz maksymalna kwota ryczałtu, o której mowa w ust 6 pkt 1, podlegają waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 6.

Minister właściwy do spraw pracy, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, kwoty premii i kosztów przejazdu po waloryzacji.

Szczegółowych informacji udziela

Pani Anna Myk, Pani Justyna Mandok, Pan Witold Przybylski – pok. Nr 17. tel. 77 44 22 953 Wniosek do pobrania
 

   

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze niezbędnych do jej poprawnego funkcjonowania plików cookie. Konfigurację akceptacji ciasteczek umożliwiają ustawienia przeglądarki internetowej.

Kliknij tutaj, aby wyrazić zgodę i ukryć komunikat.