http://igsilesia.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/825839slovnikpl_cz.jpg http://igsilesia.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/714482IZBA_GOSPODARCZA_LOGO_KOLOR.png

pożyczki
pożyczki2

Newsletter

Zapisani ze strony www 

Współpraca:
LogoFRS2016

logoOCRGnowe


herb powiatu opolskiego

Dokumenty do pobrania
Wszystkie poniżej wymienione dokumenty dostępne są do pobrania na stronie :


http://www.inkubatorkluczbork.pl/1/strona-glowna.htmlRegulamin rekrutacji wraz z załącznikami

Regulamin rekrutacji do projektu.pdf

Załącznik Nr 1 - Formularz rekrutacyjny.doc
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie kwalifikalności Kandydata.doc
Załącznik Nr 3 - Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego.docx
Załącznik Nr 4 - Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego.docx
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie kwalifikalności Uczestnika.docx
Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego do 2ha.docx
Załącznik Nr 7 - Oświadczenie uczetnika projektu.docx

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.pdf

Załącznik Nr 1 - Wniosek o przyznanie dotacji.docx

Załącznik Nr 2 - Biznesplan..docx
Załącznik Nr 3 - Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis.xlsx
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc
Załącznik Nr 6 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx
Załącznik Nr 7a. - Oświadczenie uczestnika projektu niebędącego płatnikiem podatku VAT..docx
Załącznik Nr 7b. - Oświadczenie uczestnika projektu, który jest płatnikiem podatku VAT..docx
Załącznik Nr 8 - Harmonogram rzeczowo - finansowy.docx
Załącznik Nr 9 - Karta oceny formalnej wniosku o przyzanie wsparcia finansowego.docx
Załącznik Nr 10 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx
Załącznik Nr 11 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków.pdf
Załącznik Nr 12 - Umowa o przyznanie dotacji.docx
Załącznik Nr 13 - Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.docx
Załącznik Nr 14 - Oświadczenie Uczestnika projektu lub poręczyciela....docx
Załącznik Nr 15 - Oświadczenie wyrażenia zgody małżonkna na wniesienie zabezpieczenia_złożenia poręczenia.docx
Załącznik Nr 16 - Zestawienie towarów i_lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rowój przedsiębiorczości.docx
Załącznik Nr 17 - Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i lub usług zgodnie z harmonogramem.doc
Załącznik Nr 18 - Standardowy wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.doc
Załącznik Nr 19 - Oświadczenie o skorzystaniu lub nie skorzystaniu przez uczestnika z innych źródeł ....doc
Załącznik Nr 20 - Umowa na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.doc
Załącznik Nr 22 - Standardowy wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.doc
Załącznik Nr 23 - Aneks do umowy na przyznanie podstawowego wsparcia finansowego.doc

Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020

Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014_2020.pdf
 

   

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze niezbędnych do jej poprawnego funkcjonowania plików cookie. Konfigurację akceptacji ciasteczek umożliwiają ustawienia przeglądarki internetowej.

Kliknij tutaj, aby wyrazić zgodę i ukryć komunikat.